MTS-Internet


Biziň ulgamymyzda internetden peýdalanmak üçin, müşdere “MTS-Internet” hyzmatyny birikdirmek we öz GPRS/EDGE goldawly telefonyny we kompýuteri sazlamak zerurdyr.

Öýjükil telefon arkaly Internete elýeterlik alyň!

“GPRS-Internetiň” kömegi bilen Siz:
  • Global ulgamda tutuş dünýä boýunça syýahat edip
  • Elektron poçtany iberip we kabul edip
  • Sosial ulgamda dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen habarlaşyp
  • Soňky habarlardan habarly bolup bilersiňiz.

“MTS-Internet” hyzmatyny birikdirmek – Tölegsiz
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra “GPRS-Internet” we “Vklyuchit” saýlap birikdirmek bolýar.
Hyzmatyň sazlamalaryny görmek üçin *123#JAŇ aýlamaly we "Nastroiki Internet/MMS” saýlamaly.