Siziň telefonyňyzda GPRS-birikmäni sazlamak

Siziň telefonyňyzyň gollanmalarynda elýeterlik nokadyny (APN) ýazyň: net.mts.tm

Has anyk maglumaty satuw we hyzmat nokatlarynda we (+993 66) 300890, 0890 telefon boýunça alyp bilersiňiz.