Gudok haladyňmy – özüňe göçür!

04 Mart 2013

«Gudogy göçür»

MTS-Türkmenistanyň başga müşderisine jaň edeniňizde Size halan sazy eşitseňiz, şu sazy özüňize göçürmek üçin * basyp bilýärsiňiz.
Size «Vam budet podklyuchena usluga i dobavlena melodiya 'ХХХ', dlya podtverzhdeniya otprav'te SMS s tekstom 23*XX na nomer 9505. Stoimost' zakaza melodii ХХ dol. bez ucheta NDS» ýazgy bilen SMS geler. Soň tassyklamak üçin görkezilen ýazgy bilen 9505 belgä SMS-i  iberiň we Size şu saz goşular:
- «GOOD’OK» hyzmaty Sizde birikdirilmedik bolsa, hyzmat birikdirilýär, görkezilen saz goşulýar we ümlemekli goýulýar.
- «GOOD’OK» hyzmaty Sizde eýýäm birikdirilen bolsa, ýöne hiç hili başga saz ümlemekli goýulmadyk bolsa, onda görkezilen saz goşulýar we ümlemekli goýulýar.
- «GOOD’OK» hyzmaty Sizde birikdirilen hem-de başga bir saz ümlemekli goýulan bolsa, onda görkezilen saz Siziň sazlaryňyzyň sanawyna goşulýar, emma ümlemekli goýulmaýar.
 
«GOOD’OK» hyzmatyny dolandyrmak üçin: *121#JAŇ aýlaň
 
Sazyň sargydyny tassyklamak üçin möhleti 3 gün.
 
Sazyň möhleti gutarýança 3 gün galanda Size sazyň möhletiniň awtomatik uzaldyljakdygy baradaky SMS-habary geler. Siz sazyň möhletiniň uzaldylmagyna razy / närazy bolup bilersiňiz.
Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: +99312 425205, 0890