Korporatiw müşderilere täze nyrh meýilnamasy - «Biznes 10»

12 Mart 2013

Hormatly müşderiler!

«Biznes 10» - täze nyrh meýilnamasynyň 2013-nji ýylyň 20-nji martyndan giriziljekdigi barada habar berýäris.
Şu nyrh meýilnamasyna bir müşderiň adyna resmilleşdiren 1000 sany belgisiniň hyzmat edilende birikdirilip / geçip bolýar.
 
BIRINJI ÄDIMLER
 
Birikdirmek
0.00
Depozit
10.00
Abonent tölegi
10.00
SIM-kartany çalyşmak
0.00

HYZMATLARYŇ BUKJASY
 
Bukjak girilýän minutlar
40
Bukjak girilýän Megabaýtlar
10

ÇYKYŞ JAŇLAR
 
Ulgamyň içinde çykyş jaňlar
0.12
Ýerli jaňlar we beýleki öýjükli belgiler
0.14

GIRIŞ JAŇLAR
 
Ähli giriş jaňlar
0.00

ÄHLI ÖZ ADAMLAR
 
Topar içinde jaňlar
0.00

SMS
 
Giriş SMS
0.00
Ulgamyň içinde çykyş SMS
0.10
Topar içinde jaňlar
0.00
Ulgamyň daşary çykyş SMS
0.15

Internet
 
1 Megabaýt
0.08

Halkara jaňlar
 
Türkmenistan
0.20
Russiýa, GDA we Gruziýa
2.25
Türkiýe
3.50
Ewropa, Eýran, Owganystan
4.50
Aziýa, ABŞ, Afrika, Okeaniýa
8.00
 
Anyk maglumat möhüm müşderiler bilen işleşmek bölüminde we telefon boyunça alyp bilersiňiz:
Telefony: +99312 411520, 0990
Ähli bahalar manatda GBS bilen görkezilen.