Täze opsiýa "Joşgunly gijeler"

13 Mart 2013

«Joşgunly gijeler»-i birikdir we 2 esse uzak gepleşiň!
Gije ulgamyň içinde jaňlar, SMS, MMS hem-de Internet 50% haýyrly
 
Hyzmatlaryň bahasy
07:00 - 01:00
01:00 - 07:00
Ulgamyň içinde jaňlar
12 teňňe
6 teňňe
Ulgamyň içinde SMS
12 teňňe
6 teňňe
Ulgamyň içinde MMS
20 teňňe
10 teňňe
Internediň 1 MB
20 teňňe
10 teňňe
 
Opsiýanyň şerti
Bahasy
Opsiýanyň 1-nji birikdirmesi
Mugt
Ähli soňky birikdirmeler
50 teňňe
Müşderi tölegi:
 
20.03.2013 ýyldan 31.08.2013 ýyla çenli
günde 10 teňňe
01.09.2013 ýyldan başlap
günde 20 teňňe
 
Şu şertleri 2013-nji ýylyň 20-nji martyndan başlap, hereket edýärler.
Opsiýany «MTS Ýönekeý» nyrh meýilnamasynyň müşderilerine birikdirilýär.
Opsiýany MTS satuw ofislerinde hem-de USSD-Menýu arkaly
*123# aýlap, soň «Yarkie nochi» saýlap, birikdirip bolýar.
 
Üns beriň!
«Joşgunly gijeler» hem «3 MTS Söýgüli belgisi» hyzmatlarynyň bile birikdirilen ýagdaýynda söýgüli belgä çykyş jaňyň bahasy üýtgemeýär - 3 teňňe gije-gündiz.
«Joşgunly gijeler» hem «SMS+» hyzmatlaryny bile birikdirip bolmaýar, ýagny «Joşgunly gijeler» hyzmatyny birikdirende «SMS+» hyzmaty awtomatik öçürilýär hem tersine: «SMS+» hyzmatyny birikdirende «Joşgunly gijeler» hyzmaty awtomatik öçürilýär. 
Internet-bukjanyň birikdirilen ýagdaýynda «Joşgunly gijeler» hyzmaty bukjanyň doly gutarýança Internet-trafigiň bahasyna täsir etmeýär.

 
Anyk maglumatlary satuw ofislerinden alyp bilersiňiz.
Telefony: 0890, (+99312) 425205
Ähli bahalar manatda gepleşigiň her minudy üçin GBS bilen görkezilen.