«You Never Can Tell» atly saz gudogyň ýerine

03 Aprel 2013

2013-nji ýylyň 11-nji aprelinden 10-njy maýyna çenli "Super 0" nyrhynda täze belgini birikdiren ähli müşderilere V.E.K. «You never can tell» atly sazy mugt, 15 gün möhleti bilen awtomatik birikdirilýär.

Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: +99312 425205, 0890