Hemişe aragatnaşykda boluň! Türkiýedäki rouming üçin ýörite nyrhlar.

01 lýul 2014

 
Hormatly müşderiler!
Habar berýäris, ýagny Siz Türkiýedäki Turkcell ulgamynda Halkara rouming hyzmatlary üçin ýeňillikli nyrhdan peýdalanyp bilersiňiz.   

Turkcell ulgamynda roumingde jaňlar  
Bir minut üçin bahasy  
Ähli giriş jaňlar
5 manatdan başlap
Ähli çykyş jaňlar
12 manatdan başlap
Ähli çykyş SMS-habarlary
1 manatdan başlap

Şu nyrhlar GBS bilen görkezilen
Halkara rouming bilen baglanyşykly soraglar ýüze çykan ýagdaýynda 0890 telefon belgisi boýunça MTS Sorag-jogap gullugyna ýüz tutuň. 
Halkara roumingde bolan ýagdaýyňyzda +993 12 425205 telefon boýunça ýüz tutuň.
 
Üns beriň! Müşderiň halkara roumingde bolan ýagdaýynda öýjükli telefondan MTS habar beriş telefon belgilerine edilen jaň töleglidir.