"Biznes Ýönekeý Bukja" nyrhynyň müşderileri üçin maglumat

17 lýun 2015

Hormatly müşderiler!
2015-nji ýylyň 19-njy iýunyndan başlap, "Biznes Ýönekeý Bukja" nyrh meýilnamasynyň müşderileri "Gündiz+Gije" Internet bukjalary bilen bilelikde öňki "Internet 50", "Internet 250",  "Internet 750" we  "Internet Maxi" atly Internet bukjalary birikdirip bilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýäris.