Biznes nyrh meýilnamalaryň ýapylyşy

23 Sentýabr 2016

Hormatly muşderiler, üns beriň!
2016-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap “Smart Biznes Pro 15”, “Smart Biznes Pro 25”, “Smart Biznes Pro 45”, “Smart Biznes Pro 105”,
“Biznes 10”, “Biznes 15+”, “Biznes 50+”, “Biznes 100+”, “Biznes 150+” nyrh meýilnamalary birikdirmek we olara geçmek mümkinçilikler ýapylýandyr.
Shema laýyklykda bu NM-ly müşderiler başga nyrh meýilnamalara geçirilerler.
 
Geçirme pursatdaky müşderiniň NM-sy Geçirmeden soň müşderiniň NM-sy
SMART Biznes Pro 15 SMART Biznes 15 
SMART Biznes Pro 25 SMART Biznes 25 
SMART Biznes Pro 45 SMART Biznes 45 
SMART Biznes Pro 105 SMART Biznes 105 
Biznes 10 SMART Biznes 15 (gündelik)*
Biznes 15+ SMART Biznes 15 (gündelik)*
Biznes 50+ SMART Biznes 45 (gündelik)*
Biznes 100+ SMART Biznes 105 (gündelik)*
Biznes 150+     SMART Biznes 105 (gündelik)*

*müşderi töleginiň gündelik alynmagy bilen