"Biznes Konnekt" nyrh meýilnamasyna geçirilmek

26 Oktýabr 2016

Hormatly "Biznes Ýönekeý" we "Biznes Ýönekeý bukja" nyrh meýilnamalary ulanýan müşderiler!
1-nji noýabrdan Sizi "Biznes Konnekt" nyrh meýilnamasyna geçirilýändigi barada habar berýäris.
Birikdirilen internet-bukjalar möhleti gutaryança hereket eder.
Maglumat: 0696