Smart Biznes (gündelik) toplumynyň nyrh meýilnamasynda ulanylmadyk minutlaryň, megabaýtlaryň we SMS-leriň bukjalary toplama

06 Dekabr 2016

Hormatly müşderilimiz üns beriň!
2016-njy ýylyň 13-nji dekabryndan başlap Smart Biznes (gündelik) toplumynyň nyrh meýilnamasynda ulanylmadyk minutlaryň, megabaýtlaryň we SMS-leriň bukjalary belli bir çäklere çenli toplanýandygyny habar berýäris

Ulanylmadyk minutlaryň, megabaýtlaryň we SMS bukjalaryň toplanýan çäkleri
Şertler Smart Biznes
15 (gündelik)
Smart Biznes
25
(gündelik)
Smart Biznes
45
(gündelik)
Smart Biznes
105
(gündelik)
Işledilen ses trafigi (ýerli, ulgamyň içindäki, “Altyn Asyr” we AŞTU “CDMA” ulgamlaryna) 600 min çenli 1000 min çenli 1500 min çenli 2100 min çenli
Işledilen internet trafigi 150 Mb çenli 300 Mb çenli 600 Mb çenli 2 Gb çenli
Işledilen SMS trafigi
(toruň içinde “Altyn Asyr” we AŞTU “CDMA” toruna)
200 sana çenli 300 sana çenli 450 sana çenli 600 sana çenli

Degişli çäge ýetmegi bilen toplanma togtadylýar