Bank maglumatlary

Siz öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny, “MTS-Türkmenistan” Hojalyk jemgyýetiniň hasaplaşyk hasabyna bank geçirimi arkaly töläp bilersiňiz.

Bank maglumatlary:
Türkmenistanyň Daşary ykdysady döwlet banky
Manatdaky tölegler üçin hasaplaşyk hasaby 23203934220184000135000
Daşary ýurt pulundaky tölegler üçin hasaplaşyk hasaby 23203000220184000137000
Salgyt kody 102621002734

Pul serişdeleri geçirilende aşakdakylar hökman görkezilmeli:
1. Alyjynyň maglumatlary (ýagny, “MTS-Türkmenistan” HJ)
2. Habarçy banky maglumatlary
3. Tölegiň maksadynda görkezilmeli: aragatnaşyk hyzmatlary üçin, müşderiiň hasaby (IT), müşderiň telefon belgisi we FAAa (töleg kime gidýän bolsa).