Belgini üýtgetmek


Belgini çalyşmak boýunça hyzmat ähli hereket edýän nyrh meýilnamalarynyň müşderilerine berilýär. Müşderiler hödürlenen sanawyň belgilerinden islendigi üçin öz belgisini çalyşmak mümkinçiligine eýedirler. Eger müşderi belgini saýlap bilmese, oňa saýlamak üçin nobatdan daşary belgi (sanawdan däl) şeýle hem kümüş ýa-da altyn belgiler teklip edilip bilner. Islendik derejedäki belgini çalyşmagyň gymmatyna bahalary satuwlar we hyzmatlar ofislerinden alyp bolar.