USSD-menýu


Hyzmatlary dolandyrmak üçin USSD komandalary ulanyň.
 
*110#
   Söýgüli belgileri seretmek, goşmak we üýtgetmek ("MTS Ýönekeý" nyrhy)
*111#
Balansy barlamak
*112# kartanyň kody #
Töleg kartyny aktiwirlemek
*112#kartanyň kody#belgi#
Başga belgä töleg kartyny aktiwirlemek
*113#belgi#pul möçberi#
“Öýjükli geçirimi” ýerine ýetirmek
*115#belgi#
“Maňa jaň et” habary
*120#
Internet-bukjalary dolandyrmak
*121#
“Goodok” hyzmatyny dolandyrmak
*123#1#2#
Öz nyrhyňy bil
*123#1#3#
Öz belgiňi bil
*123#1#4#
Birikdirilen hyzmatlaryň sanawy
*123#1#5#
Häzirki aý üçin ulanylan hyzmatlar barada maglumat
*123#1#6#
Häzirki aý üçin ulanylan tölegler barada maglumat
*123#2# Hyzmatlary dolandyrmak:
  • Çagyryşyň salgysyny üýtgetmek
  • Çagyryşa garaşmak / saklamak
  • Belgini anyklaýja garşy
  • Belgini anyklaýja garşyny döwüji
  • Konfere ns-aragatnaşyk
  • GPRS-Internet
  • MMS
  • «3 MTS Söýgüli belgisi» opsiýasy (MTS Ýönekeý nyrhy)
  • «Beýleki öýjükli belgiler» opsiýasy (Super 0 nyrhy)
  • "Bahar" hyzmaty ("MTS Ýönekeý" nyrhy üçin)

*123#3#

Nyrh meýilnamasyny çalyşmak
*131#
Internet-kömekçi üçin parol almak
*212#kartyň açyk kody#
Töleg kartyň statusyny barlamak
 

Hyzmatlary birikdirmek we öçürmek üçin belgileriň sanawy
 
Hyzmat Birikdirmek üçin belgi
(1-nji görnüş)
Birikdirmek üçin belgi
 (2-nji görnüş)
Öçürmek üçin belgi
MTS-e minutlaryň
bukjasy 1000
*810# *810#1# *810#0#
MTS-e minutlaryň
bukjasy 500
*811# *811#1# *811#0#
MTS-e minutlaryň
bukjasy 200
*812# *812#1# *812#0#
SMS 500+ *813# *813#1# *813#0#
SMS 200+ *814# *814#1# *814#0#
SMS 100+ *815# *815#1# *815#0#
Internet-bukja «Internet M» *830# *830#1# *830#0#
Internet-bukja «Internet L» *831# *831#1# *831#0#
Internet-bukja «Internet ХL» *832# *832#1# *832#0#
Internet-bukja
«Internet ХХL»
*833# *833#1# *833#0#
Internet-bukja
«Inight+ 500 MB»
*834# *834#1# *834#0#
Internet-bukja «Inight+ 2 GB» *837# *837#1# *837#0#
Internet-bukja «Inight+ 5 GB» *836# *836#1# *836#0#
Internet-bukja «Inight+ 20 GB» *839# *839#1# *839#0#
Internet-bukja «Internet VIP» *847# *847#1# *847#0#
"Rahat Internet" *838# *838#1# *838#0#
MMS *8911# *8911#1# *8911#0#
GPRS Internet *8920# *8920#1# *8920#0#
Çäksiz aýdym-saz *8930# *8930#1# *8930#0#
Çagyryşy başga salga gönükdirmek *8400# *8400#1# *8400#0#
Çagyryşa garaşmak/Saklamak *8410# *8410#1# *8410#0#
Konferens-aragatnaşyk *8420# *8420#1# *8420#0#
Belgini anyklaýja garşy *8430# *8430#1# *8430#0#
CLIPOVER *8440# *8440#1# *8440#0#
Size jaň etdiler *8450# *8450#1# *8450#0#
Söýgüli belgi *8460# *8460#1# *8460#0#
Beýleki öýjükli belgiler *8470# *8470#1# *8470#0#
Bahar *8480# *8480#1# *8480#0#
Joşgunly gijeler
*8490# *8490#1# *8490#0#
 

Nyrhlara geçmek üçin belgileriň sanawy
 
Nyrhlar
 
 
 
Geçmek üçin belgi
Smart S
*840#
Smart M
*841#
Smart L
*842#
Smart ХL+ *843#


Gül ýaly+
*804#
Köp gürleş
*805#
Tele+
*806#