Biznes 10 nyrhy

Hyzmatlaryň bukjasy
40 Bukja girilýän minutlar
10 Bukja girilýän Megabaýtlar
Jaňlar bir minut üçin
0,12 manat Ulgamyň içinde çykyş jaňlar
0,14 manat Ýerli jaňlar we beýleki öýjükli belgiler
0,00 manat Topar içinde jaňlar
0,00 manat Ähli giriş jaňlar
SMS bir habar üçin
0,10 manat Ulgamyň içinde çykyş SMS
0,00 manat Topar içinde çykyş SMS
0,15 manat Ulgamyň daşary çykyş SMS
0,00 manat Giriş
Öýjükli Internet
0,08 manat 1 Megabaýt
Hökmany tölegler
0,00 manat SIM-kartany aktiwirlemek
10,00 manat Abonet tölegi
10,00 manat Depozit
 

Şu nyrh meýilnamasyna bir müşderiň adyna resmilleşdiren 500 sany belgisiniň hyzmat edilende birikdirilip / geçip bolýar.
Anyk maglumat möhüm müşderiler bilen işleşmek bölüminde we telefon boyunça alyp bilersiňiz:
Telefony: +99312 281520, 0990
Ähli bahalar manatda GBS bilen görkezilen.