Biznes Konnekt nyrhy

Jaňlar bir minut üçin
0,12 manat Ulgamyň içinde çykyş jaňlar
0,12 manat Ýerli jaňlar we beýleki öýjükli belgiler
0,00 manat Ähli giriş jaňlar
SMS bir habar üçin
0,12 manat Ulgamyň içinde çykyş SMS
0,15 manat Ulgamyň daşary çykyş SMS
MMS bir habar üçin
0,20 manat Ulgamyň içinde çykyş MMS
Öýjükli Internet
0,20 manat 1 megabaýt GPRS-Internet
Hökmany tölegler
0,00 manat Abonent tölegi
0,00 manat Birikdirmek
 

*Müşderi tölegi her aýyň 1-ne awtomatik alynýar.
Anyk maglumat möhüm müşderiler bilen işleşmek bölüminde we telefon boyunça alyp bilersiňiz
Telefony: +99312 281520, 0990
Ähli bahalar manatda GBS bilen görkezilen.