Nawigator+ nyrhy

Jaňlar bir minut üçin
0,14 manat Ulgamyň içinde çykyş
0,14 manat Ýerli çykyş jaňlar we beýleki öýjükli belgiler
0,00 manat Ähli giriş jaňlar
SMS bir habar üçin
0,12 manat Ulgamyň içinde çykyş
0,15 manat Ulgamyň daşary çykyş
0,00 manat Giriş
Öýjükli Internet
0,20 manat 1 Megabaýt
Internet-bukjasy abonent tölegi
2,00 manat «Nawigator 30» 30 Mb göwrümli trafik bilen
4,00 manat «Nawigator 60» 60 Mb göwrümli trafik bilen
6,00 manat «Nawigator 150» 150 Mb göwrümli trafik bilen
Hökmany tölegler
0,00 manat SIM-kartany aktiwirlemek
0,00 manat Müşderi tölegi
3,00 manat Depozit
 

Şeýle-de şu nyrh meýilnamasynda Internet-bukjasyny we SMS+ bukjasyny ýakdyrmaklyk mümkinçiligi bardyr.

Anyk maglumat möhüm müşderiler bilen işleşmek bölüminde we telefon boyunça alyp bilersiňiz:
Telefony: +99312 281520, 0990
Ähli bahalar manatda GBS bilen görkezilen.